Pytanie : Użytkownik profil usługa w Sharepoint 2010

I mieć problem z the użytkownik profil usługa w sharepoint 2010.  I używać NTLM uwierzytelnienie mimo to gdy the pozwolenie poziom I dostawać the następujący "Błąd zdarzać się w the żądanie dostawca konfigurować od ten miejsce inkasowy "

The REKLAMA sync praca świetnie i I mieć ładunek profil ale I cant zmiana jakaś szczegół, dodawać obrazek lub ustawianie mysites należny the należny problem.  I próbować i the użytkownik profil usługa che rozwiązywać mój issue.

Odpowiedź : Użytkownik profil usługa w Sharepoint 2010

I odkrywać the problem.  I przystępować the CA miejsce using alternacyjny dostęp dla różny aplikacja sieciowa.  Gdy the poprawny jeden tam  być żadny błąd.
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us