Pytanie : Odbitkowy wieloskładnikowy kartoteka od Unix Windos: VBS

Cześć
How móc i kopiować wieloskładnikowy falcówka wieloskładnikowy kartoteka od unix maszyna okno maszyna. Teraz i używać PSCP.exe ale ono przynosić tylko jeden kartoteka. Jakaś sposób vbscript wielokrotność folders.

E:\Harden Project>pscp - pw abcd [email protected] 209.139.230.16: /var/opt/soe/local/h
arden/harden-history/2010-06-23/riochih102 C:\

Senz

Odpowiedź : Odbitkowy wieloskładnikowy kartoteka od Unix Windos: VBS

Ten kod czekać the proces przed nowy.

Ustalony ArgObj = WScript.Arguments
Ustalony WshShell = CreateObject ("WScript.Shell")
Dla ArgObj strArg w ArgObj
  Ustalony objExec = objWshShell.Exec ("pscp - r - pw KornShell321 [email protected] 20.139.231.16: /var/opt/soe/local/harden/harden-history/ "&strArg&"/* C:\Test _Data ")
  Robić podczas gdy objExec.Status=0
    WScript.Sleep 100
  pętla
Następnie
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us