Fråga : Kopiera multipeln sparar från Unix till Windos: VBS

Hälsning
How kan mig kopiera multipelmappar som innehåller multipel, sparar från unix bearbetar med maskin till fönster bearbetar med maskin. Högert nu jag förmiddagen using PSCP.exe men den hämtar endast en sparar. Any långt att få en vbscript att kopiera multipeln folders.

E:\Harden Project>pscp - pw-abcd [email protected] 209.139.230.16:

Senz
för /var/opt/soe/local/h
arden/harden-history/2010-06-23/riochih102 C:\ " klar "

Svar : Kopiera multipeln sparar från Unix till Windos: VBS

Detta kodifierar väntningar för att det processaa ska avsluta för lek ny.

Fastställda ArgObj = WScript.Arguments
Fastställda WshShell = CreateObject (”WScript.Shell”)
För varje strArg i ArgObj
  Fastställd objExec = objWshShell.Exec (”pscp - r - pw KornShell321 [email protected] 20.139.231.16: -/var/opt/soe/local/harden/harden-history/”&strArg&” _Data för/* C:\Test ")
  Gör stunder objExec.Status=0
    WScript.Sleep 100
  kretsa
Därefter
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us