Pytanie : Jawa Applet Serwer

OK więc I mieć ten serwer i applet… the serwer ładunek karać grzywną ponieważ Ono móc kiedy nowy użytkownik ładować w górę the klient i łączyć… ANYWAYS…. the problem być że the Applet ładować… jak… ono WTYKAĆ przy the ładowniczy ekran….

Here być wideo wyjaśnienie mój problem jeżeli ty polubić: http://vimeo.com/13692709
(oglądać the wideo polecać jeżeli ty chcieć The problem…)

Server.java
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
import java.io.*;
importowy java.net. *;
importowy java.util.*;

społeczeństwo klasowy Serwer {

  statyczny Gniazdkowy clientSocket = null;
  statyczny ServerSocket serverSocket = null;

	statyczny clientThread t [] = nowy clientThread [10];


  jawny statyczny kawitacyjny magistrala (Smyczkowy args []) {

	// The brak port	int port_number=2222;

	jeżeli (args.length < 1)
	  {
		System.out.println ("Zaczynać gemowy serwer… \ nPort liczba: "+port_number);
	  } inny {
		port_number=Integer.valueOf (args [(0)]) .intValue ();
	  }

    próba {
	  serverSocket = nowy ServerSocket (port_number);
	  System.out.println ("\ n ********************** \ n *** SERWER ZACZYNAĆ *** \ n ********************** \ n");
    }
    chwyt (IOException e)
	  {System.out.println (e);}

	podczas gdy (true) {
	  próbować {
		clientSocket = serverSocket.accept ();
		System.out.println ("*** SOMEONE ZWIĄZANY *** \ n");
		dla (int i=0; i<=9; i++) {
		  jeżeli (t [i] ==null)
			{
			  (t [i] = nowy clientThread (clientSocket, t)).start ();
			  przerwa;
			}
		}
	  }
	  chwyt (IOException e) {
		System.out.println (e);}
	}
  }
}

klasowy clientThread przedłużyć Nić {

  BufferedReader być = null;
  PrintStream os = null;
  Gniazdkowy clientSocket = null;
  clientThread t [];
  Przypadkowy rolka = nowy Przypadkowy ();

  jawny clientThread (Gniazdkowy clientSocket, clientThread [] t) {
	this.clientSocket=clientSocket;
    this.t=t;
  }

  jawny kawitacyjny bieg ()
  {
		System.out.println ("Czek (1)");
	Smyczkowy linia;
    Smyczkowy imię;
    int py;
	próba {
		System.out.println ("Czek 2");
	  być = nowy BufferedReader (nowy InputStreamReader (clientSocket.getInputStream ()));
	  System.out.println ("Czek 3");
	  os = nowy PrintStream (clientSocket.getOutputStream ());
	  System.out.println ("Czek 4");
	  int px = roll.nextInt (200);
	  //os.println ("Wchodzić Do twój name.");
	  System.out.println ("Czek 5");
	  imię = "Gość #" + roll.nextInt (6);
	  System.out.println ("Czek 6 \ n");
	  System.out.println (name+ " wchodzić do the gra. Ich atak: "+ px);
	  System.out.println ("Czek 7");
	  dla (int i=0; i<=9; i++)
		jeżeli (t [i]! =null && t [i]! =this)
		  t [i] .os.println ("*** A nowy użytkownik "+name+" wchodzić do the gadka pokój!!! *** ");
		  System.out.println ("Czek 8");
	  podczas gdy (true) {
			System.out.println ("Czek 9");
		linia = is.readLine ();
        jeżeli (line.startsWith ("/quit")) przerwa;
		dla (int i=0; i<=9; i++)
		  jeżeli (t [i]! =null) t [i] .os.println ("< " +name+": "+px+ " > "+line); // coś powiedzieć coś
	  }
	  dla (int i=0; i<=9; i++)
		jeżeli (t [i]! =null && t [i]! =this) {
		System.out.println ("\ n" + imię +" opuszczać! \ n ");
		  t [i] .os.println ("*** The użytkownik "+name+" opuszczać the gadka pokój!!! *** ");
		}

	  os.println ("*** Walkower "+name+" *** ");

	  dla (int i=0; i<=9; i++) {
		jeżeli (t [i] ==this) t [i] =null;
		System.out.println ("\ nSomeone opuszczać! \ n");
	}

	  is.close ();
	  os.close ();
	  clientSocket.close ();
	}
	chwyt (IOException e) {};
  }
} 


ClientApplet.java
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
import java.io.*;
importowy java.applet. Applet;
importowy java.net. *;
importowy javax.swing.*;
importowy java.awt.*;
importowy java.util.*;

społeczeństwo klasowy ClientApplet przedłużyć Applet {

	jawny statyczny TextArea gadka;

jawny kawitacyjny init () {
		gadka = nowy TextArea (10,40);
			dodawać (gadka);
	chat.append ("Hej! ");


Nasadka s = null;

próba {
s = nowy Nasadka (getParameter ("gospodarz"), Integer.valueOf (getParameter ("port")));
//s = nowy Nasadka ("localhost", 4444);
InputStream w = s.getInputStream ();
int buf = -1;
podczas gdy ((buf = in.read ()) ! = ".") {
System.out.print ((char) buf);
}
} chwyt (Wyjątek e) {
e.printStackTrace ();
}
w końcu {
próba {
	s.close ();
	} chwyt (IOException e)
	{}
}}
}

Odpowiedź : Jawa Applet Serwer

Ty móc móc jak

$MostAdsinCities=mysql_query ("WYBRANY mostCity, SUMA (mostincity) jako mostincity OD (WYBRANY miasto JAKO mostCity, OBLICZENIE (aktywny) JAKO mostincity OD table1 DOKĄD active='1' GRUPA MostCity ZJEDNOCZENIE OGRANICZENIE WYBIERAĆ miasto JAKO mostCity, OBLICZENIE (aktywny) JAKO mostincity OD table2 DOKĄD active='1' GRUPA MostCity ZJEDNOCZENIE OGRANICZENIE WYBIERAĆ miasto JAKO mostCity, OBLICZENIE (aktywny) JAKO mostincity OD table3 DOKĄD active='1' GRUPA MostCity) X GRUPA MostCity ROZKAZ Mostincity DESC OGRANICZENIE 10");
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us