Pytanie : Potrzeba mały pomoc

Cześć mieć,
I mieć wymaganie dla the below.client wysyłać kartoteka z ten format
20100722 v1-IO_90000010_M0001_DESC0001_LD0001_I.txt
I chcieć the 20100722 fille wydajność as
file1=M0001
file2=DESC0001
file3=LD0001

Please pomagać w zaliczkowy

Odpowiedź : Potrzeba mały pomoc

Jeżeli ty patrzeć dla Wyrocznia rozwiązanie

jeżeli the kolumna sznurek być w kolumna/zmienny "str"….

file1 = ltrim (regexp_substr (str, "_ [^_] +", 1,2), "_")
file2 = ltrim (regexp_substr (str, "_ [^_] +", 1,3), "_")
file3 = ltrim (regexp_substr (str, "_ [^_] +", 1,4), "_")Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us