Fråga : Liten hjälp för behov

Hi allt,
som jag har kravet för below.clienten, postar en spara med denna format
20100722 v1-IO_90000010_M0001_DESC0001_LD0001_I.txt
jag önskar till extraktet, den ovannämnd fille tillverkade Please för as
file1=M0001
file2=DESC0001
file3=LD0001
hjälper mig i förskott
" klar "

Svar : Liten hjälp för behov

Om du söker efter en Oracle lösning

om de ovannämnda stränger är i kolonnen/variabeln ”str”….,

file1 = ltrim (regexp_substr (stren, ”_ [^_] +”, 1.2), ”_”)
file2 = ltrim (regexp_substr (stren, ”_ [^_] +”, 1.3), ”_”)
file3 = ltrim (regexp_substr (stren, ”_ [^_] +”, 1.4), ”_”)Andra lösningar  
 
programming4us programming4us