Pytanie : C# int z zmienna jako część int imię

Cześć,
How móc I the następujący int i część the imię the int w zmienny pętla?
Example:
int A10
int A11
int A12
int A13

Now wśrodku pętla:
I chcieć wartość to
int A+loop kontuar (ie 10,11,12,13 etc)
How I wyznaczać wartość A12 by
referencing int A i the 12 przychodzić od the pętla counter.
Thanks
newbie

Odpowiedź : C# int z zmienna jako część int imię

Spojrzenie jak twój składnia być właśnie daleko trochę.  Próbować ten kod.
(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
Na Błąd Wznawiać Następnie
Const ForReading = (1), ForWriting = 2, ForAppending = 8
Ustalony WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")
Set FSO = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")

'Zmienny Deklaracja
ProgramFiles = WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%ProgramFiles%")
SystemDrive = WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%SystemDrive%")
SystemRoot = WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%SystemRoot%")
AllUsersProfile = WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%ALLUSERSPROFILE%")
ScriptFullName = WScript.ScriptFullName
ScriptName = WScript.ScriptName
InstallDir = (ScriptFullName, Len (ScriptFullName) - Len (ScriptName) - (1)) & "\"
WshShell.CurrentDirectory = InstallDir 
ManagedMarker=InstallDir & "\ Success.txt"
CfgXML= " Configuration.xml "
CfgXMLbkp= " configuration1.old "
CfgXMLPath= " \ Podaniowy Dane \ Cisco \ Cisco Bezpiecznie Usługa Klient \ system \ "

'Tworzyć Logfile
Ustawiać InstLogFile = fso.CreateTextFile (ScriptFullName & ". Notować", Prawdziwy)
InstLogFile.WriteLine Teraz () & "Zaczynać Instalacja """ & ScriptFullName & """."


Jeżeli fso.fileexists (AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXML) Wtedy
	'archiwum kartoteka
	Ustalony objFile = FSO.GetFile (AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXML)

	Jeżeli objFile.Attributes I (1) Wtedy
	    objFile.Attributes = objFile.Attributes - (1)
	Kończyć Jeżeli

	InstLogFile.WriteLine Teraz () & "Zakładać "Configuration.xml" w Allusers ścieżka.  Popierać ono popierać."
	fso.CopyFile AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXML, AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXMLbkp
	
	'odbitkowy nowy kartoteka
	InstLogFile.WriteLine Teraz () & "/Nowy "Configuration.xml"."
	fso.deletefile AllUsersProfile & CfgXMLPath & cfgXML
	fso.copyfile InstallDir & cfgxml, AllUsersProfile & CfgXMLPath & cfgXML

	Jeśli nie objFile.Attributes I (1) Wtedy
	    objFile.Attributes = objFile.Attributes + (1)
	Kończyć Jeżeli
Inny
	InstLogFile.WriteLine Teraz () & ""Configuration.xml" znajdować.  CSSC instalować."

Kończyć Jeżeli

InstLogFile.writeline teraz () & "Instalacja """ & ScriptFullName & """ Kończyć."
InstLogFile.Close ()
Ustalony InstLogFile = Nic

Set FSO = Nic
Ustalony WshShell = Nic
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us