Fråga : C# int med variabel som den kända delen av int

Hi
How kan I ta efter inten, och att hänvisa till delen av det känt av inten i en variabel kretsa?
Example: insida för
int A10
int A11
int A12
int A13

Now av en kretsa:
I önskar att tilldela värderar to
int A+loop kontrar (ie 10.11.12.13 etc.)
How mig tilldelar värderar till A12 by
referencing int A och att låta 12na som komms från kretsa counter.
Thanks
newbie
" klar "

Svar : C# int med variabel som den kända delen av int

Ser likt din syntax var av a bet precis.  Försök som detta kodifierar.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
På felmeritförteckning därefter
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
Fastställda WshShell = WScript.CreateObject (”WScript.Shell”)
Uppsättning FSO = CreateObject (”Scripting.FileSystemObject”)

'Variabelförklaringar
ProgramFiles = WshShell.ExpandEnvironmentStrings (”%ProgramFiles%”)
SystemDrive = WshShell.ExpandEnvironmentStrings (”%SystemDrive%”)
SystemRoot = WshShell.ExpandEnvironmentStrings (”%SystemRoot%”)
AllUsersProfile = WshShell.ExpandEnvironmentStrings (”%ALLUSERSPROFILE%”)
ScriptFullName = WScript.ScriptFullName
ScriptName = WScript.ScriptName
InstallDir = lämnat (ScriptFullName, Len (ScriptFullName) - Len (ScriptName) - 1) & ”\”,
WshShell.CurrentDirectory = InstallDir 
ManagedMarker=InstallDir & ”\ Success.txt”,
CfgXML= " Configuration.xml ",
CfgXMLbkp= " configuration1.old ",
CfgXMLPath= " \ applikationdata \ Cisco \ säkra Cisco servar beställare \ systemet \ ”,

'Skapa logfilen
Fastställda InstLogFile = fso.CreateTextFile (ScriptFullName & ”. Logga”, riktigt),
InstLogFile.WriteLine nu () & ”starta installation av """ & ScriptFullName & """.”,


Om fso.fileexists (AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXML) därefter
	'arkivera sparar
	Fastställdt objFile = FSO.GetFile (AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXML)

	Om objFile.Attributes OCH 1 därefter
	    objFile.Attributes = objFile.Attributes - 1
	Avsluta om

	InstLogFile.WriteLine nu () & ”grundar ”Configuration.xml” i den Allusers banan.  Dra tillbaka upp den.”,
	fso.CopyFile AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXML, AllUsersProfile & CfgXMLPath & CfgXMLbkp
	
	'kopiera nytt sparar
	InstLogFile.WriteLine nu () & ”utbytning/som sätter in ny ”Configuration.xml”.”,
	fso.deletefile AllUsersProfile & CfgXMLPath & cfgXML
	fso.copyfile InstallDir & cfgxml, AllUsersProfile & CfgXMLPath & cfgXML

	Om inte objFile.Attributes OCH 1 därefter
	    objFile.Attributes = objFile.Attributes + 1
	Avsluta om
Annars
	InstLogFile.WriteLine nu () & ””inte-funnen Configuration.xml”.  Antagande inte-installerade CSSC.”,

Avsluta om

InstLogFile.writeline nu () & ”installation av """ & ScriptFullName & """ är färdiga.”,
InstLogFile.Close ()
Fastställda InstLogFile = ingenting

Uppsättning FSO = ingenting
Fastställda WshShell = ingenting
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us