Pytanie : Zaopatrzony procedura od SQL Serwer 2000 2005, wielokrotność stołowy wszywka i SCOPE_IDENTITY

Cześć,

I am niektóre stół & zaopatrzony procedura od SQL Serwer 2000, SQL Serwer 2005.

So daleko w ten sposób dobry, ale I napotykać problem z ten zaopatrzony procedura:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
TWORZYĆ PROCEDURA [dbo]. [user_insert]
@user_service_unit int,
@user_champion_1 varchar (50),
@user_champion_1_nt varchar (10),
@user_champion_2 varchar (50),
@user_champion_2_nt varchar (10),
@user_champion_3 varchar (50),
@user_champion_3_nt varchar (10),
@user_date_received datetime,
@user_requestor varchar (255),
@user_info_requested tekst,
@user_expiry_date datetime,
@user_10_days datetime,
@user_5_days datetime,
@user_2_days datetime


WSZYWKA W dbo.user_details
(user_service_unit, user_champion_1, user_champion_1_nt, user_champion_2, user_champion_2_nt, user_champion_3, user_champion_3_nt, 
user_date_received, user_requestor, user_expiry_date, user_10_days, user_5_days, user_2_days)
WARTOŚĆ
(@user_service_unit, @user_champion_1, @user_champion_1_nt, @user_champion_2, @user_champion_2_nt, @user_champion_3, @user_champion_3_nt, 
@user_date_received, @user_requestor, @user_expiry_date, @user_10_days, @user_5_days, @user_2_days);

OZNAJMIAĆ @NEW_ID INT
USTAWIAĆ @NEW_ID = SCOPE_IDENTITY ()

WSZYWKA W dbo.user_info_requested
(user_id, user_info_requested)
WARTOŚĆ
(@new_id, @user_info_requested)

WSZYWKA W dbo.user_details_supplied
(user_id, user_details_supplied)
WARTOŚĆ
(@new_id, '')

WSZYWKA W dbo.user_questions
(user_id, user_questions)
WARTOŚĆ
(@new_id, '')

POWROTNY @new_id
GO


On SQL Serwer 2000 ono wkładać the magistrala rejestr w user_details, then the ekstra pusty rejestr w the inny 3 stół using the @new_id od the SCOPE_IDENTITY.
And wtedy wracać @new_id plecy więc I móc ono w mój ASP.net script.

On SQL Serwer 2005, @new_id być nieobowiązujący, i 2005 kiedykolwiek wkładać, wyrównywać w user_details.

All pozwolenie ustawiać prawidłowo na the zaopatrzony procudure, i tables.

Any pomysł lub napomykać ustawiać I musieć?

Cheers,
Mike

Odpowiedź : Zaopatrzony procedura od SQL Serwer 2000 2005, wielokrotność stołowy wszywka i SCOPE_IDENTITY

być ty 200% pewny ty ruszać się the stół z the tożsamość majątkowy ustawiać na the kolumna potrzebować?
móc być the jedyny powód I móc the scope_identity oddawanie null po the wszywka
zadawalać double-check
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us