Fråga : Det röra lagrade tillvägagångssättet från SQL-serveren 2000 till 2005, multipel bordlägger mellanlägg och SCOPE_IDENTITY

Hi förmiddagflyttningen för

I några bordlägger & lagrade tillvägagångssätt från SQL-serveren 2000, till SQL-serveren 2005.

So långt så goda, men jag har kommit över ett problem med detta lagrade tillvägagångssätt: för class=" codeSnippet " för
1 för >

SKAPA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET [dbo]. [user_insert]
@user_service_unit int,
varchar @user_champion_1 (50),
varchar @user_champion_1_nt (10),
varchar @user_champion_2 (50),
varchar @user_champion_2_nt (10),
varchar @user_champion_3 (50),
varchar @user_champion_3_nt (10),
@user_date_received datetime,
varchar @user_requestor (255),
@user_info_requested text,
@user_expiry_datedatetime,
@user_10_days-datetime,
@user_5_days-datetime,
@user_2_days-datetime
SOM

MELLANLÄGG IN I dbo.user_details
(user_service_unit, user_champion_1, user_champion_1_nt, user_champion_2, user_champion_2_nt, user_champion_3, user_champion_3_nt, 
user_date_received user_requestor, user_expiry_date, user_10_days, user_5_days, user_2_days)
VÄRDERAR
(@user_service_unit, @user_champion_1, @user_champion_1_nt, @user_champion_2, @user_champion_2_nt, @user_champion_3, @user_champion_3_nt, 
@user_date_received @user_requestor, @user_expiry_date, @user_10_days, @user_5_days, @user_2_days);

FÖRKLARA @NEW_ID INT
FASTSTÄLLD @NEW_ID = SCOPE_IDENTITY ()

MELLANLÄGG IN I dbo.user_info_requested
(user_id, user_info_requested)
VÄRDERAR
(@new_id, @user_info_requested)

MELLANLÄGG IN I dbo.user_details_supplied
(user_id, user_details_supplied)
VÄRDERAR
(@new_id, '')

MELLANLÄGG IN I dbo.user_questions
(user_id, user_questions)
VÄRDERAR
(@new_id, '')

ÅTERGÅNG @new_id
Serveren 2000 för >

On SQL för GO<-/pre>
And då, går @new_idbaksida tillbaka, så jag kan använda den i min ASP.net script.

On SQL server 2005, @new_id är ogiltig, och ingenting sätts någonsin in, inte ens in i tillåtelser för user_details.

All var fastställd korrekt på den lagrade procuduren och idéer för tables.

Any eller antyder vad jag måste att ändra?

Cheers,
Mike
" klar "

Svar : Det röra lagrade tillvägagångssättet från SQL-serveren 2000 till 2005, multipel bordlägger mellanlägg och SCOPE_IDENTITY

är du säker 200% dig som är rörd bordlägga med identitetsegenskapsuppsättningen på kolonnerna som behövd?
det tillbaka är det enda resonerar mig kan funderare av av gå för scope_identity som är ogiltigt efter mellanlägget
behaga dubbelkontrollen
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us