Pytanie : Https SharePoint Mysite ustawianie

Ostatnio, I tworzyć nowy Aplikacja Sieciowa i Miejsce Kolekcja dla nasz "MySite", the miejsce mieć the Mysite Gospodarz Szablon zarówno jak i SSL. I wtedy definded the kierować ścieżka dla "mysite" i "ogłoszenie towarzyskie", także I używać AAM dla the miejsce URL pozbywać się the port w ten sposób nie the "mysite" kulisowy punkt https://mysite.hostname.co m. Wtedy I zmieniać the MySite położenie the miejsce imię nad i lokacja ogłoszenie towarzyskie.

I wciąż móc the miejsce, ono wskazywać https://mysite.hostname.co m/_layouts/MySite.aspx ale I dostawać błąd, "serwer znajdować." I używać zaufany lokacja, w the cel widownia, tam  być żadny members.

Odpowiedź : Https SharePoint Mysite ustawianie

Tak ty móc mail umożliwiać the jawny falcówka ty używać. Po tym jak móc the cliesnts odpowiedni pozwolenie móc the email od jawny falcówka i zbyt.

Rozkaz na poczta umożliwiać jawny falcówka i rozkaz odnosić sie:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997560.aspx

Dyrekcyjny pozwolenie:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb310789(EXCHG.80).aspx

Ty móc podaniowy bieg na faks serwer email mail umożliwiać jawny falcówka i swój tożsamość gdy autor i yup ty musieć dobry.
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us