Vraag : Grens van de de gebruikersopslag van de Uitwisseling 2003 van VBScript de vastgestelde

Goede middag,

Is het mogelijk om de montages die van de de opslaggrens van de Uitwisseling van een gebruiker gebruiken een VBScript te plaatsen? Uitdrukkelijk wens ik „te plaatsen verbied verzend en ontvang bij (KB)“ optie. Ook, wens ik om het ALLOW recht op de „Bijbehorende externe rekenings“ optie op de ZELFgebruiker te plaatsen - kan dit door een VBScript ook worden bereikt?

Regards,

Michael

Antwoord : Grens van de de gebruikersopslag van de Uitwisseling 2003 van VBScript de vastgestelde

Genomen uit mijn artikel (http://www.experts-exchange.com/Programming/Languages/Visual_Basic/VB_Script/A_2859-VBScript-for-Windows-System-Administrators-Part-2.html) op het onderwerp:

„In ADU&C ga sommige aantallen in de „doos van de Waarschuwing van de Kwestie“ in, „verbied verzenden“ doos en „verbied verzenden en ontvangen“ doos.  Dan, gaat open ADSIEdit en zoekt hen.  Hier is de code: “


HTH,
exx
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Reeks oUser = GetObject („CN=Test Gebruiker, OU=Employees, DC=mydomain, DC=local“)
oUser.mDBStorageQuota = 250000
oUser.mDBOverQuotaLimit = 275000
oUser.mDBOverHardQuotaLimit = 300000
oUser.SetInfo
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us