Pytanie : VBScript Wymiana 2003 ustalony użytkownik składowy ograniczenie

Dobry popołudnie,

Is ono ewentualny użytkownik Wekslowy składowy ograniczenie położenie using VBScript? Dobitnie I życzyć the "Zabraniać wysyłać i otrzymywać przy (KB)" opcja. Także, I życzyć the POZWOLIĆ dobro na the "Kojarzyć zewnętrznie konto" opcja na the JAŹŃ użytkownik - móc to dokonywać przez VBScript zbyt?

Regards,

Michael

Odpowiedź : VBScript Wymiana 2003 ustalony użytkownik składowy ograniczenie

Brać od mój artykuł (http://www.experts-exchange.com/Programming/Languages/Visual_Basic/VB_Script/A_2859-VBScript-for-Windows-System-Administrators-Part-2.html) na the temat:

"W ADU&C wchodzić do niektóre liczba w the "Emisyjny Ostrzeżenie" pudełko, the "Zabraniać Wysyłać" pudełko i the "Zabraniać Wysyłać i Otrzymywać" pudełko.  Wtedy, otwarty ADSIEdit i iść szukać.  Tutaj być the kod: "


HTH,
exx
(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Ustalony oUser = GetObject ("CN=Test Użytkownik, OU=Employees, DC=mydomain, DC=local")
oUser.mDBStorageQuota = 250000
oUser.mDBOverQuotaLimit = 275000
oUser.mDBOverHardQuotaLimit = 300000
oUser.SetInfo
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us