Fråga : Lagring för användare för det VBScript utbytet 2003 fastställd begränsar

Den bra eftermiddagen

Is det möjligheten till uppsättningen en användares utbyteslagring begränsar inställningar using en VBScript? Tydligt jag önskar till den uppsättningen ”förbjuder överför och mottar på (KB)” alternativ. Också jag önskar till uppsättningen LÅTA rätt på alternativet ”för det tillhörande yttre kontot” på SJÄLVanvändaren - kan denna uppnås till och med en VBScript för?

Regards,

Michael
" klar "

Svar : Lagring för användare för det VBScript utbytet 2003 fastställd begränsar

Taget från min artikel (http://www.experts-exchange.com/Programming/Languages/Visual_Basic/VB_Script/A_2859-VBScript-for-Windows-System-Administrators-Part-2.html) på ämnet:

”I ADU&C skriv in något numrerar i ”utfärdar varning” boxas, ”förbjuda överför” boxas, och ”förbjuda överför och mottar” boxas.  Därefter öppna ADSIEdit och går söker efter dem.  Är här kodifiera: ”,


HTH,
exx
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Fastställd oUser = GetObject (”den CN=Test användaren, OU=Employees, DC=mydomain, DC=local”)
oUser.mDBStorageQuota = 250000
oUser.mDBOverQuotaLimit = 275000
oUser.mDBOverHardQuotaLimit = 300000
oUser.SetInfo
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us