Fråga : Unset en variabel

I min php-sida jag har att numrera av sql-queries. queryen för

Every SQL tilldelas till $sql, så varje gång, efter queryen har bearbetats, jag unset $sql. därför att $sql kommer igen i sidan för en olik SQL. Är detta som är nödvändigt?
" klar "

Svar : Unset en variabel

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us