Fråga : Mappen för den VBscript UserName-variabeln kopierar

Jag behöver att kopiera en mapp från ett gammalt profilerar banan till användareströmmen profile.
EX. \ \ server \ aktien som är gammal \ %username%.domain \ folder till \ \ server \ den nya \ %username%.domain \ folder
I, har kodifiera som gör mappen, kopierar och som får usernamen men hur, mig matar in variabeln in i uncbanan?

Thanks
" klar "

Svar : Mappen för den VBscript UserName-variabeln kopierar

Länka samman precis det nödvändigt stränger, så något något liknande:

Fastställd objNetwork = CreateObject (”WScript.Network”)
strUserName = objNetwork.UserName
strFrom = ”\ \ server \ gammal aktie \” & strUserName & ”.domain \ mapp”,
strTo = ”\ \ server \ ny aktie \” & strUserName & ”.domain \ mapp”,

~bp
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us