Fråga : Hur man ändrar Hotsname och IP address av den Oracle Databse serverenVi är den rinnande en applikationen med Oracle DB, oss önskar att bygga another testar serveren som en kopia av den orginalal serveren. I testa serveren hur kan vi ändrar Hostanme och IP address utan någon distbuence Orcalen Dabatase till viod någon comflict av det tjänste- på knyta kontakt

Svar : Hur man ändrar Hotsname och IP address av den Oracle Databse serveren

Minns att när u-ändringsIPet address och hostnamen av serveren, u-behov att ändra samma i Listener.Ora och TnsNames.Ora på beställaresidan för att se till att beställare är kompetent att förbinda.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us