Fråga : Crystal numrera för korsa-flik sida

Hi alla;
I har enflik rapport som har därefter 15 kolonner. I den första sidan jag har 6 kolonner. Andra kolonner i horisontellt spännde över sidor. Horisontalsidaräkningen är 3. (6-6-3 kolonner). Samtidigt rapportförhöjningar vertikalt. Lodlinjesidaräkningen är 4. Total- jag har 12 sidor i problem för report.
My är: Jag kan inte begripliga numrera sidor. Jag önskar skapar rapporten med att numrera systematisk något liknande det:

1.1 1.2 1.3
2.1 2.2 2.3/>3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.3/>
Can i??
" klar "

Svar : Crystal numrera för korsa-flik sida

Det finns en horisontalsida numrerar dig kan använda

Försök detta
Tillfoga en text sätter in var du önskar sidan numrerar
Välj SIDAN NUMRERAR från sakkunniga sätter in i sätta inutforskaren
Släpa den in i texten boxas
Typ A. in i texten boxas
Välj HORISONTALSIDAN NUMRERAR från sakkunniga sätter in i sätta inutforskaren
Släpa den in i texten boxas

mlmcc
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us