Fråga : Framtidsutsiktinbox förnyar problem, når det har förbättrat som utbyter 2010

Jag har migrated användarebrevlådor från utbytet 2007 för att utbyta 2010. , då nu en användare tar bort ett objekt i inboxen det stag där, tills avskärma förnyar, eller de klickar någon annan e-post i inbox. " klar "

Svar : Framtidsutsiktinbox förnyar problem, når det har förbättrat som utbyter 2010

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us