Fråga : Vilken är mer snabb, en makro eller kodifierar?

Pröva Hi

I förmiddag att befolka en bordlägga med resultaten av ca. 20 sql-queries using mellanlägg. Att att köra queriesna I-förmiddag för närvarande using en makro. Detta verkar för att ta ganska en stund till körningen, och I-förmiddagen som undrar precis, om där skulle, är någon fördel till skötsel som queriesna till och med VBA kodifierar, ganska än makroen?
" klar "

Svar : Vilken är mer snabb, en makro eller kodifierar?

En makro är skriftlig using VBA kodifierar…., om inte du jämför Query för a (mellanlägg) vs VBA?
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us