Fråga : att lagra för php-mysql daterar tid

Hälsningexperter,
HOw kan mig lagrar php-variabeln $w_dat_tim i en mysql bordlägger?
See kodifierar nedanfört. mellanlägget fungerar inte….,
Regards,
> för
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
" codeBody " " >< för class= " för
" klar "

Svar : att lagra för php-mysql daterar tid

Vad är felet?
Om du inte vet försök som sätter in ”matris " s och, ”eka " s in i kodifiera och se var du missar:

  $db = mysql_connect (”localhost”, ”databas”, ”pwd”) eller matris (”förkylning att inte förbinda”);
  mysql_select_db (”beta”, $db) eller matris (”inte kunde välja db”);
 
  $t2 = strtotime (”+1 timme”);
  $w_dat_tim = daterar (”Y-m-d H: i: s”, $t2);

  $q = ”mellanlägget in i tbl_0_lic_act (dat_tim) värderar ($w_dat_tim)”;
  eka ”q”; //check, om mellanlägget är vad du förväntade
   
  $x = mysql_query ($q, $db) eller matris (”inte kunde sätta in data”);

  mysql_close ($db);
 
? >
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us