Fråga : hur man hide/beskåda kolonner i en gridview using checkboxes i CustomEditorpart i sharepoint

Jag önskar att dölja/beskådar kolonner enligt den utvalda checkboxen värderar i CustomEditorPart för gridviewwebparten i Sharepoint? " klar "

Svar : hur man hide/beskåda kolonner i en gridview using checkboxes i CustomEditorpart i sharepoint

Inget förkroppsliga ska är kompetent att svara att detta ifrågasätter utan att se den tillverkade HTMLEN… men i en nutshell using javascript du kretsar till och med ditt bordlägger ror ställa in style.displayen av en cell till inga.

något liknande

 för (var r=0; ro {
      ror [ro]. Cell [5] .style.display='none';
    }


Detta bör dölja den 5th indexcellen i varje ror av en bordlägga eller döljer den 6th kolonnen.

=========================================================

Eller genom att använda serversidan kodifiera har en checkbox som gör en postback som tar bort kolonnen.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us