Fråga : Sysprep problem

Förmiddag som I är pröva till sysprep en bearbeta med maskin in i, reviderar funktionsläge, når den har installerat alla required programvara för att avbilda. Spring för uppehälle I in i ett dödligt fel, när De är pröva att köra Sysprep. Är här logga från 09:43 för sysprep

2010-04-23: 35 fel [0x0f0043] SYSPRP WinMain: Sysprepdialogen boxas den gångna tillbaka FALSE
2010-06-04 10:00: 09 fel [0x0f0082] SYSPRP LaunchDll: Fel uppstod stunder som utför ”C:\Windows\System32\slc.d ll, SLReArmWindows”, det gångna tillbaka felet, kodifierar 10:00 för -1073425657
2010-06-04: 09 fel [0x0f0070] SYSPRP RunExternalDlls: Ett fel uppstod rinnande registreringssysprep DLLs, skraltigt syspreputförande för stunder. dwRet = 10:00 för -1073425657
2010-06-04: 09 fel [0x0f00a8] SYSPRP WinMain: Hitfelstunder som bearbetar sysprep, generaliserar inre familjeförsörjare; timme = hjälp för 0xc004d307

Any skulle är appreciated.

Regards,

Zubair
" klar "

Svar : Sysprep problem

hoppas att u fick slutligen det
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us