Fråga : Sätt in skrivar från befallabetalningspåminnelsen

Hi vi har den geobased applikationen som skapar automatiskt datan i databasen, så jag önskar endast mellanlägget skrivar från det. vi använder orakel, sqldeveloper.
just endast som de mellanläggsmeddelandena bordlägger allra, så att mellanläggsmeddelandet kan köra på engångs,
i stället för gående export--->insert
is där några befaller i orakel, så att den ska skapar mellanläggsstatememts.
Please suggest.

Thanks
Raj
" klar "

Svar : Sätt in skrivar från befallabetalningspåminnelsen

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us