Fråga : Delphi SQL Queryhjälp

Hi den Guys

I förmiddagen för närvarande using överträffar med en odbcdatasource för att query bestämt lagerför fodrar från vår sql-serverdatabas using den nedanföra code
SELECT StockItem.Code, RTLPrdHierarchy.Description, RTLPrdHierarchy_2.HierNodeName, BinItem.BinName, Warehouse.Description, (BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock), StockItem.AverageBuyingPrice, (BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock) *StockItem. AverageBuyingPrice, StockItem.Manufacturer, BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock-BinItem.QuantityAllocatedSOP-BinItem.QuantityAllocatedStock

FROM dbo.BinItem BinItem, dbo.RTLPrdHierarchy RTLPrdHierarchy, dbo.RTLPrdHierarchy RTLPrdHierarchy_1, dbo.RTLPrdHierarchy RTLPrdHierarchy_2, dbo.RTLStockItem RTLStockItem, dbo.StockItem StockItem, dbo. Warehouse lagret, WarehouseItem WarehouseItem

WHERE StockItem.Code = RTLPrdHierarchy.HierNodeName OCH RTLPrdHierarchy.ParentPrdHierNodeId = RTLStockItem.PrdHierNodeId OCH RTLStockItem.PrdHierNodeId = RTLPrdHierarchy_1.PrdHierNodeId OCH BinItem.ItemID = StockItem.ItemID OCH WarehouseItem.WarehouseItemID = BinItem.WarehouseItemID OCH Warehouse.WarehouseID = WarehouseItem.WarehouseID OCH RTLPrdHierarchy_1.ParentPrdHierNodeId = RTLPrdHierarchy_2.PrdHierNodeId OCH (((BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem. UnconfirmedQtyInStock) <>$0) OCH (RTLStockItem.Code-något liknande (? + ' % ')) OCH (StockItem.Manufacturer-något liknande (? + ' % ')))
ORDER VID förmiddagen för StockItem.Code

I är pröva till flyttningen queryen över in i delphi men I-uppehälle som får felordstävet ”saknat högert citationstecken”. Är här kodifiera som jag har försökt så far.

'SELECT StockItem.Code, RTLPrdHierarchy.Description, RTLPrdHierarchy_2.HierNodeName, BinItem.BinName, Warehouse.Description, (BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock), StockItem.AverageBuyingPrice, (BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock) *StockItem. AverageBuyingPrice, StockItem.Manufacturer, BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock-BinItem.QuantityAllocatedSOP-BinItem.QuantityAllocatedStock FRÅN dbo.BinItem BinItem, dbo.RTLPrdHierarchy RTLPrdHierarchy, dbo.RTLPrdHierarchy RTLPrdHierarchy_1, dbo.RTLPrdHierarchy RTLPrdHierarchy_2, dbo.RTLStockItem RTLStockItem, dbo.StockItem StockItem, dbo. Warehouse lagret, dbo.WarehouseItem WarehouseItem ”+
'WHERE StockItem.Code=RTLPrdHierarchy.HierNodeName OCH RTLPrdHierarchy.ParentPrdHierNodeId=RTLStockItem.PrdHierNodeId OCH RTLStockItem.PrdHierNodeId=RTLPrdHierarchy_1.PrdHierNodeId OCH BinItem.ItemID=StockItem.ItemID OCH WarehouseItem.WarehouseItemID=BinItem.WarehouseItemID OCH Warehouse.WarehouseID=WarehouseItem.WarehouseID OCH RTLPrdHierarchy_1.ParentPrdHierNodeId=RTLPrdHierarchy_2.PrdHierNodeId OCH (((BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem. UnconfirmedQtyInStock) <>$0) OCH RTLStockitem.code-NÅGOT LIKNANDE ('' %” + edit1.text + ”% '') BESTÄLLER VID StockItem.Code”;

Could som någon behar, hjälper mig att ändra denna till en vänliga delphi query.

Thank dig i advance

" klar "

Svar : Delphi SQL Queryhjälp

Du har en extra öppning att sätta inom parantes på fodra
OCH (((BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock)<> $0)

bör vara
OCH ((BinItem.ConfirmedQtyInStock+BinItem.UnconfirmedQtyInStock)<> $0)
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us