Fråga : Php-plats

Jag mottog en mapp med en plats som jag önskar att upload till vara värd som är tjänste-. eveyphp för

for sparar där är another sparar med det samma känt men med a. _ på beginning
what är som sparar och kan mig tar bort it.
" klar "

Svar : Php-plats

Den ska överenskommelsen och nära endast kommet in i verkställer vad de sist användaresluten mdben, därför att C&R inte kan uppstå, om en LDB sparar är närvarande.

Vidare jag skulle rekommenderar roterande överenskommelse på slut av… och gör en manuell C&R dagligen.

mx
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us