Fråga : Hur kan jag göra släkta beräknade kolonner och conditionals i ms SQL att beskåda?

Hi

To förenklar, l5At oss något att säga som jag har 2 att förbindas bordlägger, varje innehållande sifferkolumner.  Låt som nu oss, något att säga, som jag behöver för att bygga en beskåda, som tillfogar, beräknade kolonner, till exempel:  Bordlägga A har en kolonn som kallas X (int) och another kallat Y (int) och bordlägger B har en kolonn Z (int).

So jag skapar en beskåda som ger mig X, Y och Z. som är lätta nog.  Men vad, om jag önskar att tillfoga, en beräknad kolonn som kallas till beskåda som kallas AA, som skulle i grunden, är ett villkorligt?  Något liknande för querystyrkalook detta (men, om inte fungerade för mig):

SELECT A.X, A.Y, B.Z, (VALT FALL X/Z > Y 1 ANNARS 0 AVSLUTAR DÄREFTER), som Factor1, Factor1 + Z, som Factor2 FRÅN ETT HÖGERT YTTRE SAMMANFOGAR B PÅ (allt vad)

How kan mig göra detta arbete?

Thanks,

Paul.
" klar "

Svar : Hur kan jag göra släkta beräknade kolonner och conditionals i ms SQL att beskåda?

funderare i den standarda xhtmlen påstår dig måste att ha a inom titelraden.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us