Fråga : Utplacera skrivare Using Windows 2008 R2 GPO till Windows Xp Pro beställare och att ta bort alla strömskrivare

Kärt alla,
I har en Windows 2008 R2 med kapaciteter för tryckserver. Jag tillfogade alla fyra skrivarna som ska utplaceras med standarden GPO, men jag ser inte dem på XP-beställarna. Jag minns att det fanns en skriva I som behövdes för att tillfoga till inloggningen skrivar för skrivare, förmiddag mig rätten? Också hur kan I-rengöringen up något existerande knyter kontakt skrivare från XP-beställarna?

BTW, jag gjorde nedladdat och att installera för beställaref8orlängningen för XP GPO uppdateringen nu det I-förmiddagspring dem under ett område för seger 2K8.

Thanks.
" klar "

Svar : Utplacera skrivare Using Windows 2008 R2 GPO till Windows Xp Pro beställare och att ta bort alla strömskrivare

jag tar det som du var genom att använda metoden som här beskrevs: http://blog.powershell.no/2009/11/08/deploying-printers-using-group-policy/

Kontrollera ut dessa anvisningar att se hur man använder GPP: http://www.msserveradmin.com/the-one-reason-you-should-use-group-policy-preferences/

GPP = grupppolitikpreferenser, en utvidgning av grupppolitik
Handlingarna är hur du kontrollerar skrivarna på bearbetar med maskin (skapa, byt ut, uppdatera, borttagnings),
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us