Fråga : 0xefbfbd av kodningen ”UTF8” har ingen motsvarighet i ”WIN1252”,

Förmiddag som I får felet nedanfört på detta meddelande.  Pröva förmiddag I att öppna en anslutning till en PostgreSQL databas.  Jag har en ODBC-datakälla att definieras, och jag har installerat den PostgreSQL ODBC driver.

Dim avläsaren som FEL för OdbcDataReader = för catCMD.ExecuteReader ()

ERROR [22P05]: teckenet 0xefbfbd av kodningen ”UTF8” har ingen motsvarighet i ”WIN1252”;
Error fördriver utföra query

Alternatively, kan mig använder en SQL-anslutning anmärker.  Om så, vad skulle mig specificerar för datakälla?
" klar "

Svar : 0xefbfbd av kodningen ”UTF8” har ingen motsvarighet i ”WIN1252”,

Jag ändrar chauffören från ANSI till UNICODE, och problemet lösas.  
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us