Fråga : hur man öppnar PDFEN i ett nytt webbläsarefönster using jsf?

Hi
open PDFEN i ett nytt webbläsarefönster using jsf.

PDF måste att frambringas dynamiskt på serversidan som baseras på några logics. Och jag skulle något liknande för att öppna frambragd PDF i webbläsaren omgående, när klicka button. " klar "

Svar : hur man öppnar PDFEN i ett nytt webbläsarefönster using jsf?

kontrollera dessa anknyter på hur du kan passera params till täckningbönan, när användaren klickar knäppas

http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5413064
http://balusc.blogspot.com/2006/06/communication-in-jsf.html
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us