Fråga : hur man avkortar transaktionen loggar in utbytet 2010 efter NT-reserv

hur man avkortar transaktionen loggar in utbytet 2010 efter NT-reserv.

1. vi har konfigurerat NT-reserv i utbytesserver
2 för utbyte 2010. Vi har DAG att konfigureras för att ha 2 som passivummen kopierar i annan servers.
3. Alla serveror är rinnande på den Windows 2008 versionen R2, & vi har möjliggjort VSS kopierar mycket alternativ i NT backup.
4. efter den lyckade backyupen transaktionen loggar får inte truncated.

Please råder oss på hur kan vi konfigurera reserven för att avkorta loggar, när bckupen avslutar successfully.
" klar "

Svar : hur man avkortar transaktionen loggar in utbytet 2010 efter NT-reserv

starta informationslagret som om igen när du möjliggör cirkuläret som loggar och, alla gammala loggar sparar ska tas bort.

det ska tar precis till en raddatid för att informationslagret ska starta, sedan det ska tar bort loggar sparar detta är den förväntade precis väntan för det
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us