Fråga : IIs7 på den Windows serveren 2003

Jag behöver att installera iis7 på fönster 2003. .how?? " klar "

Svar : IIs7 på den Windows serveren 2003

Audhi203 har givit dig som anknyta till ledningen för IIS 7 BEARBETAR - inte till IIS.

Du KAN INTE installera IIS7 på 2003.  IIS är ett specifikt särdrag för OS:
IIS 4 körningar ENDAST på NT 4
IIS 5 körningar ENDAST på 2000
IIS 6 körningar ENDAST på 2003
IIS 7 körningar ENDAST på 2008
IIS 7.5 körningar ENDAST på 2008 R2
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us