Fråga : ett program försöker att överföra efter e-postmeddelandet på din vägnar - Windows postar direkt

ett program försöker att överföra e-postmeddelandet på din behalf

How mig automatiserar efter detta processaa, jag använder ett redogöra program som överför e-post, och sometime detta kan vara 50 fakturerar i sänder, så varje tid den ska frågar mig till allow

" klar "

Svar : ett program försöker att överföra efter e-postmeddelandet på din vägnar - Windows postar direkt

Vi hade denna mycket samma att utfärda flera år drar tillbaka på ett annat företag som jag fungerade för, och vi använde en lösning som var liknande till listad den på den nedanföra anknyta.

http://www.johanneshuebner.com/en/clickoff.shtml

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us