Fråga : Anmäla för PHP-fel

Hi alla,

I har redan uppsättningen felet som anmäler till nolla. Något lke

error som anmäler (0) stillbild för

but I får se syntaxfelen…, Är det det normala? coz Idealy jag skulle något liknande för att se att något fel för denna särskilda nay för application

Can att behaga bekräfta hur man gör det.

THanks
" klar "

Svar : Anmäla för PHP-fel

Den WebDav beställaren är antagligen utfärda. Den olika saker uppdaterar den (e.g. kontoret).

Vilket OS och vilken version av kontoret?
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us