Fråga : JavaScriptexemplet för compareToen () - behövde

Hi

I önskar till standard för åsidosättandecompareToen () fungerar i JavaScript. Kan du behaga ger mig ett exempel på hur man gör det och hur man använder det?

Thanks
" klar "

Svar : JavaScriptexemplet för compareToen () - behövde

om (”denna är string1” .compareTo (”denna är string2”)), {vaket (”de är samma”)},

om (string1Var.compareTo (string2Var)) {vaket (”de är samma”)},

om (vaken, string1Var.compareTo (string2Var) ==-1) {(”de inte är samma”)},


om, vaken, ==false (för string1Var.compareTo (string2Var)) {(”string2Var inte är en stränga”)},

försök {
 om, vaken, ==false (för string1Var.compareTo (”några testar stränger”),) {(”string2Var inte är en stränga”)},
}
fånga (e) {
 vaket (”string1Var inte är en stränga, sedan stränger endast har nu compareTo, när du ändrar deras prototyp”),
}

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us