Fråga : KILLEN för igångsättaren och för HP D2D för iSCSI R2 för Windows server 2008 utfärdar

Pröva förmiddag I att ställa in KILLEN mellan serveren 2008 R2 och en HP-Disk-till-Disk (D2D2504i) apparat.  Den verkar HPEN, D2D-apparat somconfigen inte ger mig nog utrymme för ”igångsättareKILLEanvändaren som är känd” under iSCSIlegitimationsfliken.  Serveren 2008 R2 har en känd unik igångsättare (iqn.1991-03.com.microsoft. ”servername”. ”domain namnger”.  Så den kända igångsättaren är nätt långt, men apparaten för HP D2D ger endast mig 15 tecken för att skriva in den kända serverens ”användaren för igångsättareKILLEN”.  Jag kan inte ändra den kända serverens iSCSIigångsättaren och behöva att lämna den på standarden (jag har resonerar).  Saknad för förmiddag I något på denna?  Är den kända iSCSIigångsättaren ställer in på systemet R2 för server 2008 olik än vad är på iSCSIen - > konfigurationfliken - > den kända igångsättaren boxas?  målet för

The är att ha 2 en hjälp för KILLE…
Any uppskattas långt.  
Thanks
" klar "

Svar : KILLEN för igångsättaren och för HP D2D för iSCSI R2 för Windows server 2008 utfärdar

Är du den användande KILLEN för legitimation? Om så jag tror dess en username, och lösenordet (hemlighet) du specificerar. IQNEN är lik ett MAC address eller en wwn. Om du ställer in KILLEN, den bör göras på lagringssidan. Hoppas att hjälp.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us