Fråga : Avbrott för Microsoft informationslager utfärdar

Vi har utfärdar med vårt informationslagerspring i utbyte.  Det fungerar för några dagar, därefter som vi måste att starta det tjänste- om igen för att saker för att starta arbetet.  Detta har verkställt också vår reserv av den för.  Det har tagit exponentially longer därefter det normalatider att ta en reserv av lagret.  När vi kommer in i morgonen det, något att säga inom framtidsutsikt, att sista gång som den uppdaterade, var runt om midnatt till 1 förmiddag som morgonen.  Diskutrymme verkar bra, några tankar? " klar "

Svar : Avbrott för Microsoft informationslager utfärdar

”Försökt att återinstallera p1102wen och datoren avkänner skrivaren, som en okänd apparat” kan dig försök som klickar de okända apparat och uppdatera chaufförer för försök och manuellt väljer rätt chauffören på installationstrollkarlen?
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us