Fråga : Grupppolitik som inte applicerar till XP, bearbetar med maskin

Pröva Hi

I förmiddag att utplacera en grupppolitik.
its en registreringsinställning.
For som några resonerar denna inställning, appliceras endast till Windows 7 bearbetar med maskin, och någon XP bearbetar med maskin. Samma användare och datorkontona är i den samma OUEN. I laddade precis ett nytt bearbetar med maskin (Pro XP), och den gör det samma tinget.  jag försökte gpupdate /force, och den precis något att säga som ska startas om för att inställningarna ska ta, verkställer.
when jag kör gpresult som den visar att grupppolitiken har applicerat men jag inte ser den. för kontrollantWindows 2008 R2
Domain för

Domain politik för >Group " för underline " för class= för
Preferenceshide
Windows Settingshide
Registryhide
Wallpaper (för möjliggjord) konfiguration för

User (beställa: 1) för uppdatering
PropertiesHive HKEY_CURRENT_USER för hide
Generalhide
Action kontrollbord för bana för
Key \ skrivbords-
Value namnger \ för data för
Value för typ REG_SZ för Wallpaper
Value \ ag-reserven \ NETLOGON \

Commonhide
OptionsStop som för desktop.bmp bearbetar objekt på denna f8orlängning, om ett fel uppstår på detta objekt ingen
Run in logga-på användarens säkerhetssammanhanget (användarepolitikalternativ) ingen
Remove detta objekt, när det ej längre appliceras ingen
Apply en gång och inte återtillämpar ingen

-------------------------------------
I mottog detta fel ett 2 bearbetar med maskin i händelsen loggar bara dess hända också inte på all typ för machine.

Event:      Warning
Event källa:      GrupppolitikRegistry
Event kategori:      (2) LEGITIMATIONEN för
Event:      4098
Date:            2010/06/23
Time:            11:04: 39 AM
User:            Nt-MYNDIGHET \ SYSTEM
Computer:      />Description: användaren för
The ”det skrivbords-” preferensobjektet i ”gruppen för den skrivbords- wallpaperen {938E027F-24B3-452C-ABA4-8646F7AE2865}” som politik anmärker, applicerade inte, därför att den missade med fel kodifierar ”0x80070057 parametern är oriktig.”, Detta fel var suppressed.

For mer information, ser hjälp och service centrera på rel= " nofollow " " för _blank " för hjälp för http://go.microsoft.com/fw link/events.asp.
ErrorPlease och l5At mig veta, om du behöver någon information om furture. Jag hoppas ifrågasätta är clear. " klar "

Svar : Grupppolitik som inte applicerar till XP, bearbetar med maskin

Gör xpen bearbetar med maskin att dess som inte applicerades för att ha f8orlängningarna för sidan för grupppolitikbeställaren installerade.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=249C1AED-C1F1-4A0B-872E-EF0A32170625&displaylang=en
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us