Fråga : .vmdk sparar

Förmiddag I using den fria WSXi 3.5 versionen och versionen ESX 4.1 för köpandepåfyllningslicens, mig har några Windows serveror på den ESXi serveren, kan jag ta .vmdken sparar och sätter dem i datastoren och laddar dem som nya VM på den nya serveren för ESX 4.1? flyttningfönsterserveror från gammala ESXi 3.5 till ny ESX 4.1… " klar "

Svar : .vmdk sparar

Yep… och förbättra även… ingen flyttning av VMs krävs därefter. Allt som du behöver att göra, är att driva besegrar VMsna från din ESXi3.5 varar värd, right-click på dem och väljer ”tar bort från inventarium”. (INTE VÄLJ för ATT TA DEM BORT FRÅN DISK), när du har ditt nytt att vara värd byggt upp, och den samma datastoren förbinder till den, bläddrandet till VM-mapparna och ”tillfogar dem till inventariet”, som jag påstod över. Så ingen flyttning av VMs ska krävs.

~coolsport00
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us