Fråga : Jag behöver att anpassa VB skrivar för att köra på SQL-serveren

Lyckat efter att ha framkallat VB skriva för att skapa resultat bordlägger (tack till EE-hjälp), det var beslutsamt det behöver att anpassas till inkörd SQL.  VBNA skrivar är som följer: för
class= " lineNumbers " >
1 för >

The för <-/pre>

ContractNumber
YearMonth
MemberNumber
LastName
FirstName
MI
DOB
Gender
SSN
Status
FromDate
ToDate

While I inte ett sakkunnigt vid någon elasticitet.  Någon hjälp som jag kan få skulle, är väldeliga appreciated. " klar "

Svar : Jag behöver att anpassa VB skrivar för att köra på SQL-serveren

Jag bör omnämnande, denna antar att den tjänste- serveren är fastställd till automatiskt och startad.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us