Fråga : Du vet ett nytto- i Unix som jag kunde använda, som skulle jämför 2 sparar (för före detta: , sparar A.txt vs B.txt) och visar skillnaderna mellan 2na sparar?

Du vet ett nytto- i Unix som jag kunde använda, som skulle jämför 2 sparar (för före detta: , sparar A.txt vs B.txt) och visar skillnaderna mellan 2na sparar? " klar "

Svar : Du vet ett nytto- i Unix som jag kunde använda, som skulle jämför 2 sparar (för före detta: , sparar A.txt vs B.txt) och visar skillnaderna mellan 2na sparar?

det fungerade inte, har jag tagit bort kränka profilerar och recreatred den - verkar för att vara ok nu
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us