Fråga : Håligheten ifrågasätter

Någon har någon idé på varför frånslagningstiden för hålighetanslutning timout med värdera oss inte specificerar sometime i håligheten klassificerar?

socket.setSoTimeout (5000) bör frånslagningstiden i 5 understöder, om det fanns något utfärdar, i att förbinda till vara värd varar värd e.g, styrka är besegrar för underhåll Etc.
" klar "

Svar : Håligheten ifrågasätter

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us