Fråga : Kontrollera om värdera av en kolonn, hur gör jag

Att göra efter jag får denna tillverkad ---

grep ”insatta” s.log | insatt head -1

WRT_8038 ror - bett: 3 applicerade: 3 kasserade: 0 påverkade: 3

I önskar att kontrollera, om den Applied kolonnen är mer stor än 0 eller inte. Är det möjligheten?
" klar "

Svar : Kontrollera om värdera av en kolonn, hur gör jag

använd inte perl i perl, det får för invecklat med flyende tecken för n-tider, bruksperl direkt!

öppet (SPARA, ”/v/region/na/appl/phoenixfunding/etl/data/qa/SessLogs/$wf_log”);
stunder () {
  segrare;
  om därefter $-_! ~ /Inserted/; nr. kretsar, tills en fodra med ”insatt” finnas, simulerar ”grepen”;
  om (/Applied: + (\ d+)/) {
    om ($1) {
      trycket ”ja, applicerat är mer stor än 0 \ n”;
    }
    annars {
      skriv ut ”nr.en som appliceras är 0 \ n”;
    }
  }
  annars {
    trycket ”där är inget applied sätter in här \ n”;
  }
jumbo; nr. detta bryter kretsa, efter första har kretsat som simulerar ”huvudet -1”,
}
nära (SPARA);
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us