Fråga : PVST

When ha en handfull kopplar förbindelse till varje annan med singel anknyter (dvs. non-redundant) vad händer, när rota överbryggar för kuggningar för en VLAN?

A->B->C->D

A är rota för en VLAN, och D är rota för annan. Tvåna spänner över alla 4na kopplar. When 1 rota kuggningar, är där ett avbrott av trafikerar för det VLAN?
" klar "

Svar : PVST

Ledset att ogilla, bara det betyder inte, om det finns en kretsa eller inte. Om spänna över - treen är rinnande, det FINNS en rota. , om nu det finns inget, kretsar, då spänna över - treen gör inte måste kvarteret några portar, men det är stilla skötsel.

Om rota bör missar, då, efter den max åldertidmätaren (20 understöder), har förfallit på återstå, kopplar, alla kopplar ska frambringar BPDU som meddelar sig som rota. Efter en koppla ihop har understött, kopplar som har higher att överbrygga det ID ska stoppet som överför dessa BPDU, när de realiserar att det finns another kopplar med ett lägre överbryggar LEGITIMATION. Under detta processaa val, det kan finnas en söndring trafikerar in flöde, som den nya topologin är beslutsam.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us