Fråga : få-wmiobject felet - Powershell

Förmiddag som I får detta fel pröva till querry en avlägsen tryckserver på mitt lokalLAN:


Get-WmiObject : Ta fram förnekade dokument för
At C:\Documents and Settings\me\My \ skrivar \ Skrivar ut-status-test-3b.ps1: röding 3: 26
+ $colItems = får-wmiobject <<<< - klassificera ”Win32_Printer” -
+ CategoryInfo: InvalidOperation: (:) [Få-WmiObject], ManagementException
+ FullyQualifiedErrorId: GetWMIManagementException Microsoft.PowerShell.Commands.GetWmiObjectCommand
" klar "

Svar : få-wmiobject felet - Powershell

Som befalla påstår, du har inte att ta fram till WMI på den tryckserver
Försökspring skriva som en användare som har de tillåtelser.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us