Fråga : Det obevakade Windows 7 installationssvaret sparar inte arbetet

Förmiddag som I fäster svaret för fönster 7, sparar som inte är funktionsdugligt. Delen, som inte är funktionsduglig, är dess sammanfoga inte till området, den nyckel- licensen får inte registrerings. Vi använder den Windows® automatiserade installationssatsen (AIK) för Windows® 7 för att frambringa spara någon ideas > för
1:
" codeBody " " >Originalen för class= " för
Attachments: för >

<-/div> filenamen " för class= för >win7.txt " fileSize " > (4 KB) " javascript för href= " för <-/span> <-/div>
för >
<-/div> " klar "

Svar : Det obevakade Windows 7 installationssvaret sparar inte arbetet

Hi,

Behaga besök websiten http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Deploying-Windows-7-Part1.html

det finns steg-för-steg installation….,
hoppas detta hjälper…,

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us