Fråga : mssql: hur skulle dig tankeskapelse var sats på detta läge?


1 handtag alla rekord bortsett från de som är lockedout = ' true

2. Handtag endast de rekord, som antecknar, har en singel att sätta in matchen och lockedout = ' true

Handtag 3 endast de rekord, som har två, sätter in matchen och lockedout = ' true

etc.

Svar : mssql: hur skulle dig tankeskapelse var sats på detta läge?

sure här det går. I fixar också en missförstå på det föregående skrivar. Behaga ser till att avsluta sig med och utan \, var indikerat.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Const OverwriteExisting = True
strUserName = InputBox (”behaga skriver in usernamen: ” ”Username”)

strSourceFolder = ”\ \ server \ aktien \ TestFolder” 'ser till att denna bana INTE avslutar sig med en interpunktionstecken \,
strSourceFile = ”\ \ server \ aktie \ TestFile.txt”,
strTargetFolder = ”\ \ server \ aktien \” & strUserName & ”\ mapp \” 'ser till fullföljande för denna bana med en interpunktionstecken \,

Fastställd objFSO = CreateObject (”Scripting.FileSystemObject”)
strSourceFile objFSO.CopyFile, strTargetFolder, OverwriteExisting
objFSO.CopyFolder-strSourceFolder, strTargetFolder, OverwriteExisting
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us