Fråga : Hur till mellanrummet för minskning CLOSE_WAIT

Hur till mellanrummet för minskning CLOSE_WAIT i AIXEN " klar "

Svar : Hur till mellanrummet för minskning CLOSE_WAIT

Försök det och berättar mig, om det fungerar.

Den ska MINUTEN (resultat) tar minimien av resultaten.

18.2000 1 negation 27.0000 04/06/2010
21.0000 1 realitet 9.0000 04/06/2010
14.0000 1 samma 14.0000 04/06/2010

Sorterad alfabetiskt, minuten av (negationen, Postive och samma) är ”negationen”.

16.5000 2 samma 16.5000 05/06/2010
31.0000 2 realitet 20.0000 05/06/2010
21.0000 2 samma 21.0000 05/06/2010

Sorterad alfabetiskt, minuten av (realiteten och samma) är ”realiteten”.


Den ska arbete.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us