Fråga : imap_mail_move på brevlådan POP3

I läsning om imap_mail_moven fungera, det är klart, att pröva att använda det på en brevlåda POP3 inte gör work.
If dig försök det, dig ska får ett fel: ”Kopiera ogiltigt för POP3”.

You får en kopiera ogiltig, därför att imap_mail_move kopierar meddelandet då markerar först meddelandena som borttagnings sjunker till true.

Is där a långt runt om denna alls? Hur kan I-flyttningmeddelanden från min INBOX till en annan brevlåda i min brevlåda POP3 using imap fungerar?
" klar "

Svar : imap_mail_move på brevlådan POP3

Tillfoga ett ett annat användbart bearbeta angående detta:

http://www.apexsql.com/sql_tools_diff.aspx
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us