Fråga : ta bort text från kolonn B som finns i kolonn A - Excel

Jag har 2 kolonner:  A har del numrerar, och B har del numrerar, & Description

I önskar att söka kolonn B för vlauen i kolonn A och att ta den bort.  I grunden jag önskar till deleten som partnumberen stränger från kolonn B som lämnar kolonn A = delen, numrerar, kolonn B = Description.

Thanks.
" klar "

Svar : ta bort text från kolonn B som finns i kolonn A - Excel

Jag skulle pop av ditt klassar samling, så du sorterar den vid honom using asort (som underhåller index).

så…,
$rate_array = samling [klassa];
asort ($rate_array)

nu du har en samling allra klassar, och index i rätten beställer. Nu jag skulle bryter ifrån varandra alla av ombyggnad, en för samlingar därefter som stor med något kodifierar sorten av något liknande

foreach ($rate_array som $key=>$value) {
    $id_value = $id_array [$key];
    array_push ($new_id_array);
    etc.…,
}
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us